top of page

Als efectes d’allò previst a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD, en endavant) i garantia dels drets digitals. Compleix també amb el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), tota aquella informació rebuda al lloc web, a través de consultes, enviament de dades, o qualsevol altre mitjà, serà tractada amb la més estricta i absoluta confidencialitat i es basa en els compromisos adquirits en la nostra política de privacitat.

Les teves dades s'han enviat amb èxit! Aviat contactarem amb tu

Av. Salvador Allende, 45

08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona)


info@dependents.cat

Tel: 93.375.00.10
Fax: 93.375.44.49

CONTACTA AMB NOSALTRES

bottom of page