top of page

"ESPAI CORNELLÀ CUIDA", la Fundació a Ràdio Cornellà

Cada setmana els professioansl de la Fundació oferiran informacions, consells i recomancacions per millorar la quailitat de vida de la gent gran, les persones en situació de dependència i per ajudar a les persones que se'n fan càrrec de la seva cura.

07-02-18. Donem suport a les decisions de les persones per continuar vivint a casa. Existeixen moltes opcions per fer-ho més fàcil. Amb Ariadna Rico, Treballadora Social de la Fundació.

21-02-18. El centre de dia és un recurs assistencial que pot oferir molt de suport a les persones ateses i a les seves famílies . Amb Ariadna Rico, Treballadora Social de la Fundació.

14-03-18. Com afrontar el paper de la persna cuidadora quan ha de fer les mobilitzacions de les persones. En parlem amb Òscar Martínez i Jordi Trevín, Fisioterapeutes de la Fundació.

14-02-18. La teràpia ocupacional ens ajuda a mantenir i potenciar l'autonomia personal en les tasques habituals i diàries. Amb Saray Giménez, Terapeuta Ocupacional de la Fundació.

07-03-18. Tenir cura d'una persona comporta al seu cuidador sobrecàrreges emocionals. En parlem de com detectar-les a temps i com manejar-les amb Itziar Ochoa, Psicòloga de la Fundació.

Què podem fer per cuidar la memòria

04-04-18. Com cuidar la memòria d'una manera fàcil i des de casa. En parlem amb Ariadna Alonso, Psicòloga de la Fundació.

11-04-18. Des de casa també podem treballar la millora de la capacitat cognitiva dels nostres familiar. En parlem amb Naiara Fernández, Educadora Social de la Fundació.

02-05-18. La Fundació acull a moltes persones que fan voluntariat. En parlem amb Remei Moral, Coordinadora de Voluntariat de la Fundació.

16-05-18. Fomentar l'autonomia personal és fonamental per les persones que pateixes alguna mancança. En parlem amb Marta Saiz, Terapeuta Ocupacional de la Fundació.

13-06-18. Expliquem com es pot treballar en l'atenció a la gent gran i persones en situació de dependència. En parlem amb Nazaret Bernardo, Responsable de recursos humans de la Fundació.

18-04-18. La disfàgia és una situació comuna a moltes persones amb sitruacions de demències. En parlem amb Josep Lluís Teixidor, Metge de la Fundació.

09-05-18. Les persones que cuiden un familiar poden trobar molta ajuda en els grups de suport emocional. En parlem amb Mª Victoria Cortés, Psicòloga de la Fundació.

06-06-18. Expliquem quin són els passos per accedir a una plaça de residència i com es gestionen les llistes d'espera. En parlem amb Vanessa Torrado, Treballadora Social de la Fundació.

20-06-18. Expliquem com tenim cura de la gent gran o dependent a una residència. En parlem amb Ainhoa Sampedro, Responsable Higiènic Sanitari de la Fundació.

03-10-18. Expliquem com mantenir-nos actius ens pot ajudar a tenir millor qualitat de vida. En parlem amb Naiara Fernández, Educadora Social de la Fundació.

17-10-18. Expliquem com mantenir la tasca del cuidador familiar i evitar-ne la seva claudicació. En parlem amb María Victoria Cortés, Psicóloga de la Fundació.

31-10-18. Consells per mantenir la higiene de les persones que cuidem. En parlem amb Rosa Garrido, Gerocultora de la Fundació.

14-11-18. Coneixem en què ens ajudesn els àpats a domicili per a gent gran i dependent. En parlem amb Carme Roldan, Jose Cano i Ariadna Rico, equip de Serveis a la Comunitat de la Fundació.

29-11-18. Consells per afrontar l'angoixa quan avança la demència de la persona que cuidem. En parlem amb Itziar Ochoa, Psicòloga de la Fundació.

12-12-18. Consells per gestionar l'angoixa de les persones que perden la seva autonomia personal. En parlem amb Saray Giménez, Terapeuta Ocupacional de la Fundació.

09-01-19. Consells per ajudar a les famílies a afrontar el moment d'ingressar un familiar a la residència. En parlem amb Vanessa Tottado, Treballadora Social de la Fundació.

23-01-19. Posem en valor la capacitat per decidir de les persones dependents . En parlem amb Lina Paz, Directora Tècnica de la Residència de la Fundació.

06-02-19. A la Fundació tenim un menjador que ajuda a fer el dinar més social a les persones que viuen soles . En parlem amb Isabel Rubio i Araidna Rico, dels serveis a la comunitat de la Fundació.

20-02-19. L'activitat física és una part fonamental del benestar de la gent gran . En parlem amb Òscar Martínez, Fisioterapeuta de la Fundació.

06-03-19. La història de vida és l'eina que ens permet conèixer millor la persona que atenem . Ens ho explica Naiara Ferández, Educadora Social de la Fundació.

20-03-19. Sabeu quins són els professionals que treballen a les residències? I quines són les seves funcions? . Ens ho explica Cristina Mediano, Directora d'Area de Serveis de la Fundació.

03-04-19. Parlem les estratègies i els consells per comunicar-nos amb persones amb malalties neurodegeneratives amb Itziar Ochoa, psicòloga de la Fundació.

Evitar el confinament a casa

24-04-19. Expliquem com ajudem a les persones amb mancances de mobilitat a sortir de casa,  amb Carme Roldan i José Cano, del servei d'Ajudes Personals de la Fundació.

29-05-19. Conèixer be els gustos, preferències i estils de vida que atenem és essencial per fer una atenció centrada en la persona . En parlem amb Lina Paz, Directora Tècnica de la Residència de la Fundació.

13-06-19. L'atenció en els domicilis permet que les persones mantinguin la seva qualitat de vida i la seva autonomia personal . En parlem amb Isabel Rubio, treballadora familiar de la Fundació.

26-06-19. Les adaptacions a la llar milloren la qualitta de vida i l'autonomia de la gent gran i dependent. En parlem amb Saray Giménez, terapeuta ocupacional de la Fundació.

23-10-19. Quan atenem persones als seus docmicili, ens adaptem a les necessitats i prioritats de la persona. En parlem amb Isabel Rubio, treballadora familiar de la Fundació.

13-11-19. Millorem la qualitat de vida a les persones amb dificultats per empassar . En parlem amb Meritxell Alguacil, terapeuta ocupacional de la Fundació.

27-11-19. Com es pot millorar la capacitat cognitiva i la memòria?. Ens ho explica Manuel Grau, psicòleg de la Fundació

11-12-19. Expliquem la feina del treballador familiar i del servei d'atenció domiciliària amb Maica Aceituno, coordinadora tècnica del servei d'atenció domiciliària de la Fundació.

08-01-20. Com evitar l´ús de subjeccions físiques , amb metodologies més respectuoses amb les persones que atenem. Ho expliquem amb Lina Paz, Directora de la Residència de la Fundació.

22-01-20. El mètode de Mari Kondo ens pot ajudar a fomentar l'autonomia de la gent gran o amb mancances cognitives. Parlem amb Soledad Solana, Gobernanta de neteja i bugaderia de la Fundació.

05-02-20. Les pesones cuidadores poden mitigar el seu estrés seguint pautes i alguns consells. Parlem amb Itziar Ochoa, Psicòloga de la Fundació.

19-02-20. Donem consells per millorar la comoditat de les persones que viuen a casa i van en cadira de rodes, o si tenen alguna altra dependència . Parlem amb Meritxel Alguacil,  Terapeuta Ocupacional de la Fundació.

11-03-20. Les ortopèdies són un referent  per a les persones que necessiten productes de suport per millorar la seva autonomia personal . Parlem amb Òscar Martínez,  Fisioterapeuta de la Fundació.

oscar.jpg

03-10-23. Parlem amb Òscar Martínez,  Fisioterapeuta de la Fundació.

laura r.jpg

18/10/23. Parlem amb Laura Reina,  Treballadora Social de la Fundació.

cris.jpg

13/02/24. Parlem amb Cristina Guerra,  Infermerade la Fundació.

laura l.jpg

08/05/24.  Parlem amb Laura León,  Educadora Social de la Fundació.

Noelia Moyano i Manuel Guerra.jpg

Parlem amb Manuel Guerra i Noelia Moyano (Fisioterapeutes comunitaris de l'EAP Sant Ildefons).

10-10-18. Consells per la tria adequada dels ajuts tècnics. En parlem amb Òscar Martínez, Fisioterapeuta de la Fundació.

24-10-18. Consells saber com identificar els símptomes de la síndrome geriàtrica i la dependència. En parlem amb Josep Lluís Teixidor, Metge de la Fundació.

07-11-18. Consells per treballar la memòria de la gent gran. En parlem amb Ariadna Alonso, Psicòloga de la Fundació.

21-11-18. Consells per saber què són i com evitar les lessions per pressió o nafres en gran i dependent. En parlem amb Ainhoa Sampedro, Responsable Higiènic Sanitari de la Fundació.

05-12-18. Destaquem la importància de les persones que formen pat del voluntariat. En parlem amb Remei Moral, Coordinadora de Voluntariat de la Fundació.

Entrega de compres a domicili

19-12-18. Epliquem com ajudem  les persones amb problemes de mobilitat per dur-los les compres a casa. En parlem amb Ariadna Rico i Luís Castillo, del servei Ajudes Personals de la Fundació.

Estimulació cognitiva

16-01-19. Epliquem com és d'important treballar l'estimulació cognitiva amb les persones dependents. En parlem amb Marta Sáiz, Terapeuta Ocupacional de la Fundació.

30-01-19. Orientacions per saber què és la polimedicació en gent gran i dependent. En parlem amb Josep Lluís Teixidor, Metge de la Fundació.

13-02-19. Consells per a les persones que assumeixen la cura d'un familiar i com és d'important fer-la visible . En parlem amb Remei Moral, Coordinadora de l'Àrea de Cuidadors de la Fundació.

27-02-19. La rehabilitació neuronal és molt important per ajudar a recuperar facultats en persones amb danys cerfebrals . En parlem amb Ariadna Alonso, Psicòloga de la Fundació.

13-03-19. Les persones cuidadores peateixen sovint sobrecàrrega emocional. Ens ho explica Mª VIctòria Cortés, Psicòloga de la Fundació.

27-03-19. Quan les famílies busquen residències ens plantegen dubtes i preguntes . Ens ho explica Ariadna Rico, Treballadora Social de la Fundació.

10-04-19. Els centres de dia són un recurs que facilita l'autonomia i independència de les persones grans o dependents . Ens ho explica Marta Saiz, Terapeuta Ocupacional de la Fundació.

08-05-19. L'equip de cuidadores i cuidadors és fonamental per millorar la quailitat de vida de les persones a les residències . Ens ho explica Susana Barato, Cuidadora de la Fundació.

05-06-19. Les relacions intergeneracionals a través de voluntariat de la gent jove . En parlem amb Remei Moral, Coordinadora de Voluntariat  de la Fundació.

19-06-19. La gent gran pot millorar la seva qualitat de vida si manté bons hàbits alimentaris . En parlem amb Ainhoa Sampedro, Resposanble Higiènic Sanitària de la Fundació.

03-07-19. Com ha de ser el bon tracte amb la gent ran? En ho explica Vanessa Torrado, treballadora social de la Fundació.

06-11-19. Parlem dels lligams de confiança entre les persones usuàries i l'equip de professionals. En ho explica Lorena Sosa, Cuidaora de l'Espai Memòria de la Fundació.

20-11-19. Consells per reconèixer les persones en situació de fragilitat i com cuidar-les. En parlem amb Manuel Grau, psicòleg de la Fundació.

04-12-19. Què són els graus de dependència i com es tramiten?. En parlem amb Vanessa Torrado, treballadora social de la Fundació.

20-12-19. Consells per fer estiraments abans d'iniciar la cura d'una altra persona, amb Òscar Martínez, fisioterapeuta de la Fundació.

Les competències professionals

15-01-20. Per treballar en l'atenció a persones és fonamnetal tenir actituds i competències professionals. Ho expliquem amb Crsistina Mediano, Directora d'àrees i serveis generals de la Residència de la Fundació.

29-01-20. L'envelliment actiu té moltes vessants, una pot ser participar en activitats de voluntariat. Conversem amb amb Remei Moral, Coordinadora de voluntariat de la Fundació.

12-02-20. Les pesones en situació de dependència també tenen dret a l'oci i l'envelliment actiu. Parlem amb Naiara Fernández, Educadora Social de la Fundació.

26/02/20. Com ajudem a les persones quan van a viure a la residència, i a les seves famílies?. En parlem amb Vanessa Torrado, treballadora social de la Fundació.

07/10/20. Les famíies que cuiden a una persona gran o en dependència poden accedir a diferents suports i ajuts. En parlem amb Remei Moral, Coordinadora de l'Àrea de Cuidadors de la Fundació.

clara.jpg

18/10/23.  Parlem amb Clara Inès Pérez,  Psicòlogade la Fundació.

nuria.jpg

12/11/23. Parlem amb Núria Camacho i Mar Leno,  responsables d'equip cuidador de la Fundació.

manu.jpg

09/04/24. Parlem amb Manuel Grau,  Psicòleg de la Fundació.

Ana Plazas i Eva Gabaldà.jpg

Parlem amb Eva Gabaldà Gallego( higienista-bucodental) i Ana Plazas Villa (dietista-nutricionista de l'EAP Sant Ildefons).  

eap.jpg

Parlem amb de Lorena Domínguez: Treballadora social – EAP Sant Ildefons i Cristina Yagüe: Administrativa – EAP Sant Ildefons

bottom of page