Treballa

 

La Fundació obre períodicament convocatòries per perfils professionals per formar part de la borsa de treball pels diferents serveis que en gestiona i que seran publicades al web de la Fundació

Només seran considerades les candidatures que s'inscriguin en les convocatòries, i segons les instruccions que s'especifiquin en cadascuna d'elles.

 

Més informació: talent@dependents.cat

 

Obertes convocatòries per a la borsa de treball de les següents categories laborals:

 

 

      Model de sol.licitud

 

 

Ofertes al portal Feina Activa del Servei d'Ocupació de Catalunya

 

Ofertes al portal Infojobs

 

Resultats convocatòries any 2020

Resolució pròrroga vigència convocatòries 2022

La Fundació participa i col.labora amb les administracions públiques en el foment de l'ocupabilitat de diversos col.lectius:

Foment de l'ocupabilitat

 

La Fundació participa i col.labora amb les administracions públiques en el foment de l'ocupabilitat de diversos col.lectius: