top of page

El Patronat de la Fundació

 

 

El Patronat de la Fundació està integrat pels seus fundadors: Ajuntament de Cornellà de Llobregat, Diputació de Barcelona i Tecsal S.A.

Creu Roja Espanyola ha renunciat a la seva representació en el Patronat amb efectes 20/04/2021

 

La composició actual del Patronat és la següent:

 

President

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Representat: Antonio Balmón Arévalo

 

Vicepresident

Dipuació de Barcelona

Representant: Lluïsa Moret Sabidó

 

Vocal

Tecsal S.A.

Representant: Isabel Criado Soler

Secretari no patró

Joan Miquel Culillas Jalencas

 

bottom of page