ESTIMULACIÓ COGNITIVA

Pautes per treballar les capaciats cognitives de la persona gran o dependent.

Amb el suport de: